14.01.08

Aktuality zo sveta BPM (2. týždeň)

Najskôr sa tento týždeň pozrieme na modelovanie. BPMN - konečne jasný štandard pre business modelovanie. Predchádzajúci rok sa mu tešil svet, kedy ho akceptovali všetci veľkí hráči na trhu. Lenže, ako to vysvetlí Bruce Silver, BPMN vlastne nie je až zas taký štandard. Hlavnú pozornosť budeme venovať tento týždeň studenej sprche, ktorá postihuje SOA. Jim Sinur schladí očakávania od SOA, pokiaľ je ešte čas. K. Harrison-Broninski ukáže, že ľudská chyba je základný predpoklad, s ktorým musí politika SOA počítať. A indickí praktici Behara a Sarma ponúknu CIO veľmi kvalitný kontrolný zoznam, kedy je nasadenie SOA vhodné a kedy nie.Bruce Silver: Prenositeľnosť BPMN
Pre notáciu BPMN vo verzií 1.1 nevydalo doteraz konzorcium OMG jeho XML schému - má to byť k dispozícií v marci v podobe tzv. BPDM (Business Process Definition Metamodel). BPMN je síce len logická abstrakcia priebehu procesu, nie teda jeho spustiteľná definícia (na rozdiel od BPEL), ale od štandardu sa prirodzene očakáva, že bude prenositeľný medzi nástrojmi jednotlivých výrobcov a v každom z nich interpretovaný rovnako, čo dnes zďaleka neplatí. Skoro každý dodávateľ rozširuje modely BPMN o svoje ďalšie špecifické objekty a atribúty na úrovni ich grafickej prezentácie a predovšetkým vo vzťahu k implementačnej úrovni - teda k notácií BPEL. Spoľahlivým riešením pre prenos modelov medzi platformami tak zostáva naďalej len štandard XPDL od WfMC, teraz vo verzií 2.1, ktorá vie vyfiltrovať produktovo špecifické prvky, a to i z BPMN verzie 1.1. Zdá sa, že do budúcna notácia BPMN bude zahrňovať 3 úrovne podrobností, ktoré budú voliteľne využívane nástrojmi podľa ich charakteru.Poznámka editora: Ľudia od ARISu sa týmto problémom s metódou určite usmievajú, pretože túto neľahkú cestičku za nich prešiel už pred 20 rokmi prof. Scheer na akademickej pôde. Lenže BPMN je dnes štandard de-facto (a rovnako zbytočné bolo usmievanie užívateľov Mac-ov nad prvým Windows).
zdroj

Jim Sinur: Sedem smrteľných povier o SOA
Pokiaľ nebudú splnené očakávania, ktoré sú do SOA vkladané, poškodí to nenávratne i BPM, s ktorým je spojovaný. Problém je, že niektoré z očakávaní sú prehnané či dokonca nepravdivé a je nutné ich včas uviesť na pravú mieru. Prvou z nich je predstava, že SOA prinesie automaticky zlepšenie podnikania. Ďalšou neadekvátnou predstavou je znovu použitie služieb. Chybou je tiež pozerať na SOA len ako na technológiu, ktorú ide implementovať bez zmien v ľudskej dimenzií. SOA nie je ani jadro podnikateľskej pružnosti, napr. pravidlá podnikania poskytujú ďaleko podstatnejšie výhody pre flexibilitu biznisu. Neplatí ani podmienka, že služby musia byť navrhnuté celkom čisto. A už vôbec nie je pravda, že služby môžu byť navrhované bez znalosti ich procesného kontextu.
zdroj (PDF)

Keith Harrison-Broninski: Stane sa SOA pohromou?
Zvládnuť SOA Governance, teda konsolidovanú politiku riadenia servisne orientovanej architektúry je úloha pre ľudí a nie len pre stroje, pretože politiku musia definovať ľudia. K politike SOA vedú dva kroky. Prvý - uvedomiť si, čo vlastne všetko musí táto politika obsiahnuť. Tento krok je kľúčový. Až druhým krokom je vyriešenie kontroly nad príslušnou oblasťou. Čo všetko je nutné v politike SOA zvládnuť ukazuje uvedený balance scorecard SOA.
zdroj (PDF)

Gopala Krishna Behara and K.T.R.B Sarma: Kedy SOA áno a kedy nie
K prekvapeniu existujú pomerne jasné kritéria, podľa ktorých ide určiť, či zavedenie servisne orientovanej architektúry v konkrétnom IT prostredí je účelné alebo nie. Tieto kritéria nie sú teoretické, ale dobre podložené praxou z množstva projektov. Len pre zaujímavosť malá ukážka, kedy sa SOA neosvedčila - firma má homogénnu technológiu od jediného dodávateľa.
zdroj (PDF)

2 Comments:

Anonymní said...

Trochu mi chybí denní čerstvé zprávy. Už jsem si na ně zvykl. Týdenní přehled je ovšem vynikající. Co takhle obojí?

Anonymní said...

Máme s BPMN velmi špatné zkušenosti pro modelování byznysu. Je to tak neurčité, že nejsme schopni liniový management usměrnit, aby se to popisovalo jednoznačně. Dost mě taky děsí, že se modely nedají jednoduše přenášet do jiných nástrojů. U nás při importu do case se řada objektů zmrzačí, o specifických atributech ani nemluvím. BPMN jako standard je opravdu ještě hodně daleko!!

Novinky z BPM portálů

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services