21.09.08

Aktuality ze světa BPM (39. týden)

Procesy a pravidla jsou dvě strany téže mince, říká Paul Harmon. Jejich společné používání může výrazně zjednodušit modelování a přispět k vyšší pružnosti procesů. Bruce Silver předpovídá další vývoj v oblasti ucelených platforem BPMS - budou rozšířeny o integrovanou správu datových modelů, pravidel podnikání a ukazatelů výkonnosti.

Paul Harmon: BPMN a pravidla podnikání
Namodelovat v notaci BPMN některé možné průběhy procesů může být velmi složité, zejména pokud obsahují řadu možných podmínek, podle kterých se větví. Přitom pokud tyto podmínky zachytíme v podobě pravidel a včleníme do rozhodovacích operátorů, ušetříme si složité konstrukce a zpřehledníme modely. Problém je, že lidé, kteří navrhují design procesů a lidé, kteří definují rozhodovací procedury, jsou často jiní. A ti se musí při takovémto přístupu potkat a domluvit.
zdroj: Business Process Trends Advisor, Volume 6, Number 16

Bruce Silver: Novinky v BPMS
Největší pokrok v BPM v posledních letech je spojení dříve odělených světů business analýzy (BA) a informační architektury (EA) do uceleného nástroje, který při designu procesů pamatuje i na jejich implementaci v informačních systémech. To se neobešlo bez kompromisů z obou stran - složité komplexní notace byly nahrazeny triviálním standardem BPMN, který sice nedovoluje zachytit všechny souvislosti architektury podnikání, ale je na druhou stranu dobře čitelný jak pro odborné uživatele, tak pro IT specialisty. A je poměrně jednoznačně převoditelný do spustitelné podoby. Takto ořezaná funkcionalita modelování ale postrádá 3 základní dimenze, bez kterých se do budoucna BPM jako manažerský prostředek neobejde - datové struktury, pravidla podnikání a ukazatele výkonnosti. A to vše v jednotném repository, kde budou sloužit jak ve fázi designu, tak ve fázi run-timu.
zdroj

0 Comments:

Novinky z BPM portálů

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services