07.09.08

Aktuality ze světa BPM (37. týden)

David Frankel, který je zástupcem společnosti SAP v jedné ze dvou pracovních skupin BPMI.org, která připravuje 2. verzi standardu pro byznys modelování BPMN, referuje, jak postupují práce. Howard Smith zkoumá, jaký posun zaznamenaly komplexní BPM nástroje (BPMS) v letošním roce. Smysluplné nasazení BPMS nástrojů může podle Smity Sharmanové nastat jen ve firmě, která je na přijetí této technologie připravená. Christina Dickenová a Kirk Gould upozorňují, že procesy jsou možná těmi nejdůležitějšími nehmotnými aktivy, které společnost vlastní. Victor Howard a Clay Richardson považují vytváření pomínek pro kreativitu za jeden ze zásadních prvků firemní kultury.

David S. Frankel: BPMN 2.0
BPMN 2.0 má napravit tyto nedostatky předchozího standardu:

 • bude obsahovat metamodel
 • zahrne výměnný formát pro přenos modelů mezi různými nástroji (nahradí tak dnes převážně používaný formát XPDL)
 • sémantika provádění procesu bude jednoznačná
 • doplní prostředky pro choreografii a orchestraci procesů (zejména využitím plaveckých drah a bazénů)
Novou revizi lze očekávat během listopadu 2008. zdroj

Howard Smith: BPMS v roce 2008
Mapování a design procesů vyžaduje čas a náklady. Tyto náklady jsou dvojí - jednak na samotnou technickou změnu, jednak náklady na čekání, než se projeví výsledek. To nástroje BPMS radikálně mění - snižují požadavky na implementaci a přináší výsledky v reálném čase. Jenže vnímání procesů, které tečou napříč společností, není IT specialistům, kteří se celý svůj život věnovali vývoji funkčních celků, vlastní a snadno pochopitelné, potřebují kvalifikovaného partnera. A tak vidíme evoluci super uživatele z původního partnera programátora k architektu a dále až k manažeru změn. Platformy BPMS jsou již technologicky zralé. Kdo však znalostně zralý není, jsou ti, kdo je mají nasazovat. zdroj

Smita Sharmanová: Jak se pustit do BPM správně
Dobrá praxe velí využít tento postup:
 • vzdělání - pro vrcholové i liniové manažery k pochopení základních principů procesního řízení a vytvoření uceleného systému řízení změn
 • strategické zacílení BPM iniciativ
 • mapování procesů, IT zdrojů a vyhodnocení dodavatelů BPMS
 • nasazení BPMS na konkrétní řešení
 • průběžné zlepšování
BPM je také manažerská disciplína, nejen zázračná technologie. Proto se jí bude dařit jen v procesně orientované společnosti s otevřenou kulturou. zdroj

Christina Dickenová, Kirk Gould: Procesy jako aktiva
Možná právě proto někteří manažeři procesy tak přehlížejí, že se jim neobjevují v jejich finančních výkazech, že nejsou voláni k zodpovědnosti za to, jak hodnoty jimi tvořené využívají a zhodnocují. Pokud se naučíme procesy jako aktiva počítat, získají automaticky respekt manažerů. zdroj

Victor Howard, Clay Richardson: Atmosféra pro inovace
BPM jako manažerská disciplína v sobě zahrnuje řadu technik pro rozvoj kreativity, která je nutná k překonání existujících omezení. Řada z nich je velmi jednoduchých:
 • smějte se a podporujete uvolněnou atmosféru
 • ponechávejte svobodu pro experimenty
 • udržujte jednoduché (přímočaré) myšlení
 • provokujte využití ostatních smyslů (vůně, hmat, chuť...)
 • vytvářete pozitivní(!) konflikty
zdroj

zdroj: BPTrends

1 Comment:

Vera said...

Prima, že opět vychází aktuality! Už mi moc scházely. Díky.

Novinky z BPM portálů

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services